Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies strony internetowej: www.awdinterior.com (zwanej dalej jako: „Strona”, przez co należy rozumieć również jej podstrony) w zakresie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych jej Użytkowników

przygotowana w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym:

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344),­­
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 lutego 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 576)

W działaniu Strony wykorzystujemy protokół SSL, to znaczy, że połączenia ze Stroną odbywają się w warunkach zwiększonego bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie, ponieważ transmisja jest kodowana. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych na Stronie linków do zewnętrznych stron internetowych (sklep 4homexpert.com, platforma B2B, platforma płatności i reklamacji, q-bath.com), Użytkownik powinien przed skorzystaniem z nich zapoznać się z udostępnioną polityką prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych Użytkowników gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony jest przedsiębiorca: AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, adres wykonywania działalności: ul. Katowicka 80 43-346 Bielsko-Biała, wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235034; NIP: 937-23-49-620; REGON: 072741200; kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: biuro@awdinterior.com lub numerem telefonu: +48 33 815 02 65 - zwana dalej Administratorem.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych..

W związku z korzystaniem ze Strony, gromadzone mogą być:

 1. na potrzeby czatu i formularza kontaktowego, pod warunkiem ich dobrowolnego podania, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nip lub nazwa firmy, kod pocztowy lub kraj, adres e-mail, numer telefonu. Dane te będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej, wysyłki materiałów marketingowych, kontaktu telefonicznego lub mailowego z klientem. Dane przetwarzane będą przez okres 3 lat lub wcześniej do wycofania zgody przez użytkownika na otrzymywanie komunikacji marketingowej i handlowej,
 2. informacje dotyczące urządzenia użytkownika poprzez ich zapisanie w urządzeniach końcowych w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie www.awdinterior.com. Dane przechowywane są najczęściej do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony.

W przypadkach i celach przewidzianych prawem, dane mogą być przechowywane w okresach dłuższych niż wyżej wskazane.

Strona nie pozyskuje w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, pozyskiwanych w celu:

 • zarządzania Stroną i dostosowywania jej do potrzeb Użytkowników;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania ruchu Użytkowników na Stronie oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics.

Dane będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 1. realizacji celów, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a) RODO,
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści publikowanych w ramach Strony – z uwagi na niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 4. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych.

3. Prawa Użytkowników.

Każdemu użytkownikowi przysługuje w dowolnym czasie prawo do poniżej wymienionych działań:

 • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • dostępu do danych osobowych w tym również otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane,
 • przenoszenia danych osobowych, które przekazał Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, np. do innego administratora,
 • cofnięcia wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem pozostanie zgodne z prawem, a cofnięcie zgody wywoła skutek zaprzestania przetwarzania w celach, w których zgoda została wyrażona,
 • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych, jeśli były one przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO).

4. Pliki Cookies.

Stosownie do art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Strona korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona podczas działania wykorzystuje następujące pliki "cookies":

 1. Cookies trwałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 2. Cookies tymczasowe - tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Są to pliki obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie,
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej np. Google Analytics podlegają ich własnej polityce prywatności,
 4. Analityczne pliki cookies: pliki cookies pozwalające mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu.

Używane przez Stronę „ciasteczka” mają przede wszystkim:

 • ułatwić użytkownikowi korzystanie ze Strony,
 • pozwolić na optymalizację Strony do preferencji użytkownika, treści prezentowanych w Internecie (np. reklamy),
 • umożliwić ulepszanie struktury Strony i jej zawartości.

W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z jej producentem.

Informacje pozyskiwane w ten sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari. Wyłączenie obsługi plików Cookies może jednak utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony.

5. Obowiązywanie Polityki.

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 04.05.2022 r.

AWD Interior Dlaczego warto z nami współpracować?
Zostając naszym partnerem zyskujesz pakiet korzyści dla swojej firmy.

Opieka dedykowanego Przedstawiciela handlowego Posiada wiedzę na temat znajomości rynku oraz budowania atrakcyjnej ekspozycji.

Nowoczesne centrum logistyczne Magazyn wysokiego składowania i współpraca z firmami spedycyjnymi dają gwarancję terminowych i bezpiecznych dostaw.

Profesjonalny serwis posprzedażowy Nasi doświadczeni serwisanci służą pomocą. Dajemy dwuletnią ochronę.

Bezpłatny dostęp do naszej Strefy B2B Udostępniamy nowoczesne Platformy Internetowe do realizacji zamówień, płatności i reklamacji.

Wsparcie marketingowe Oferujemy gadżety marketingowe oraz profesjonalne zdjęcia produktowe.

Marka Q-BATH W swoim asortymencie posiadamy kolekcje akcesoriów łazienkowych premium marki Q-BATH. Więcej na. q-bath.com.

AWD Interior
Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz do nas